Velkommen.

Dette er hjemmesiden for grundejerforeningen Fredendal, Mårup Østerstrand, Samsø.

Fredendal sommerhusområde ligger på Samsøs Østkyst (Mårup Østerstrand Nord) imellem byerne Nordby og Mårup, og grundejerforeningen tæller over 90 medlemmer.

Hertil kommer bidragsydere til vejfællesskabet.

Til varetagelse af sommerhusejernes interesser er der etableret en grundejerforening, som næsten alle beboere i  området skal være medlem af.

Der findes vedtægter for Fredensdal grundejerforening, som iøvrigt har generalforsamling hvert år Skærtorsdag.

  1. Grundejerforeningen sørger for vedligeholdelse af områdets veje, skov- og til dels strandarealer.
  2. Grundejerforeningen har udarbejdet og trykt ordensregler på dansk og tysk.
  3. Grundejerforeningen organiserer årligt, så vidt der er interesse og  som regel Skærtorsdag, og når det derudover er nødvendigt, rensning af stranden. Ofte i forbindelse med hyggeligt samvær med forældre og børn.
  4. Grundejerforeningen har kontakt med myndighederne for at opnå de bedst mulige forhold på en række områder, herunnder renovation, vejvedligeholdelse, færdsels- og parkeringsregulering samt i nogle tilfælde sikring af områdets oprindelige natur. Specielt i de tilstødende arealer. I denne forbindelse er der, når der er behov for det, kontakt med f.eks. fredningsmyndighederne.

Grundejerforeningen Fredendals generelle målsætning er at tilgodese såvel foreningens medlemmer som gæster i disses huse på forskelllig måde:

De fleste af grundejerforeningen Fredendals medlemmer er "udenbys", derfor betragter foreningen det også som en af sine opgaver at opretholde et godt forhold til den fasttboende befolkning på nordøen.

Grundejerforeningen Fredendal har en bestyrelse bestående af l formand, l kasserer og 3 bestyrelses-medlemmer. Foruden de rent forretningsmæssige opgaver, som er naturlige for en grundejerforening, står bestyrelsen til disposition for grundejerforeningens medlemmer m.h.t. at løse relevante opgaver. Iøvrigt kan henvises til vedtægterne for Grundejerforeningen Fredendal. 


Seneste nyt:

Generalforsamling for 2020 blev udskudt til 2021. Regnskab for 2019-20 findes her, ligesom det "nød"budget der køres efter. Regnskab har været igennem interne revisorer og fremsendes omkring 1. juni som bilag til kontingentopkrævning. Kontingent forudsat på uændret niveau kr. 600.


Regnskab og budget.


Referat af bestyrelsesmøde 29.02.2020


Referat af bestyrelsesmøde 08.08.2020


Referat af bestyrelsesmøde 28.10.2020


Referat af bestyrelsesmøde 19.01.2021


GDPR regler.

Mit sommerhus!

Fritidshusejernes Landsforening, som foreningen er medlem af, udsender 4

gange om året et lille blad

”Mit Sommerhus”. De har også en

hjemmeside www.mitsommerhus.com ,

men vil gerne have flere læsere af bladet

og tilbyder det for 80 kr. om året.